Rydning og opkøb af dødsbo – en tillidssag

07 juni 2019 Astrid Pedersen
Rydning og opkøb af dødsbo - en tillidssag

Når et nært familiemedlem – eller måske en kær, gammel ven – afgår ved døden, og du har ansvaret for afvikling af dødsboet, kan det godt betale sig at søge professionel hjælp hertil. Mange marskandisere tilbyder hjælp i forbindelse med såvel vurdering som rydning af dødsbo – og du vil altid kunne få den assistance, du ønsker dig, uanset dødsboets størrelse og indhold.

I nogle tilfælde vil marskandiseren tage sig af bortskaffelse af samtlige effekter uden beregning. I andre tilfælde kan det blive aktuelt at snakke om opkøb af dødsbo, hvis dette indeholder mange værdifulde genstande, som marskandiseren kan omsætte.

Hvad indebærer rydning af dødsbo?

Rydning af dødsbo indebærer et samarbejde mellem dig (samt eventuelt andre pårørende til den afdøde) og den marskandiser, som skal forestå selve vurderingen og tømningen af det pågældende dødsbo. Da rydning af dødsbo som oftest er en begivenhed forbundet med mange følelser, er det meget vigtigt, at processen forløber ifølge klare og gennemsigtige aftaler.

Det er ligeledes essentielt, at marskandiseren optræder med lige dele professionalisme, respekt og empati – og så skal du selvfølgelig kunne have fuld tillid til, at marskandiseren opfylder sin del af den kontrakt, I indgår i forbindelse med det første møde. Her vil hele dødsboet blive gennemgået fra ende til anden, og samtlige effekter markeret, således at det med tydelighed fremgår hvilke dele af indboet som skal kasseres (og dermed bortskaffes på behørig vis), hvilke du og andre efterlevende ønsker at beholde, og hvilke der skal sælges. Tillid er et væsentligt element i dit forhold til en marskandiser, og derfor bør du vælge en marskandiser med autorisation inden for behandling af dødsbo.

Når du vælger at lade en erfaren og dygtig marskandiser håndtere dødsboet, er du sikker på at få en professionel og respektfuld behandling. Læs mere om rydning og opkøb af dødsbo på dødsbo-rydning.dk

Flere nyheder